Underrättelsehot, bakgrundskontroll och pålitlighetsprövning med Säkerhetspolisen.