Bengt Axelsson

Bengt Axelsson har över 40 års erfarenhet som chef och ledare i Försvarsmakten och på Försvarshögskolan samt olika ledaruppdrag inom idrotten. Allt från strategiskt ledarskap i myndigheter och organisationer till likabehandling och jämställdhet. Mångårig erfarenhet från olika styrelseuppdrag. Under 12 år även förbundskapten för det militära skyttelandslaget. Har även högskoleutbildning i coaching, Executive Leadership Coaching (ECL).

Idag strategisk rådgivare på Försvarshögskolan i frågor som rör totalförsvar och samhällets säkerhet samt coaching av chefer. I det egna bolaget BAX Leadership AB finns ett regelbundet samarbete med Undervisningshuset AB när det gäller ledarskap och SNV Sverige AB när det gäller säkerhet.

”Coachingen bygger på att det finns ett levande samtal och där är relationen otroligt viktig. Genom coachingen växer egna insikter fram hos den som får stöd, både avseende den egna personligheten och metoder för att komma framåt. Coachingen kan bredda perspektiven, bidra till ökat fokus, ökad effektivitet och den uthållighet som varje utmaning kräver. Genom att coacha andra så utvecklar jag även mig själv. Dessutom är det roligt att kunna hjälpa andra!”

Mer information:

https://www.linkedin.com/in/bengt-axelsson-0642a265/